about

X–Festival is een jaarlijks cross–disciplinair, visionair, inspirerend en stimulerend ideeën–festival op het kruispunt van wetenschap, technologie en kunst met het oog op een creatieve en duurzame toekomst.

X–Festival wil verschillende werelden samenbrengen, innovatie stimuleren via cross–overs, nieuwe grenzen en horizonten exploreren en een Big–Bang zijn voor reflectie en actie. Essentieel voor het DNA van X–Festival zijn de ruimte voor kritische vraagstelling en debat en de ambitie om verder te reiken dan de vrijblijvendheid door het aanzetten en uitdagen tot creatieve actie.

X–Festival is an annual cross–disciplinary, visionary, inspirational and stimulating ideas festival at the crossroads of science, technology and art towards a creative and sustainable future. X–Festival aims to bring together different worlds, to stimulate innovation through cross–overs, to explore new frontiers and horizons and to be a Big–Bang of reflection and action.

Essential to the DNA of X–Festival are space for critical inquiry and debate and the ambition to stimulate and challenge towards creative action.