science X art X technology

X–festival 2019

" Looking further"

October 22nd 2019

Universiteit Hasselt — campus diepenbeek
Agoralaan Building D (belgium)

X–Festival is een jaarlijks cross–disciplinair, visionair, inspirerend en stimulerend ideeën–festival op het kruispunt van wetenschap, technologie en kunst met het oog op een creatieve en duurzame toekomst.

X–Festival wil verschillende werelden samenbrengen, innovatie en creativiteit stimuleren via cross–overs, nieuwe grenzen en horizonten exploreren en een Big–Bang zijn voor reflectie en actie.

Essentieel voor het DNA van X–Festival zijn de ruimte voor kritische vraagstelling en debat en de ambitie om verder te reiken dan de vrijblijvendheid door het aanzetten en uitdagen tot creatieve actie.

X–Festival 2019

Het thema van X–Festival 2019 is “LOOKING FURTHER”. Visionaire sprekers uit verschillende disciplines geven hun visie over de toekomst en/of stellen nieuwe ontwikkelingen en ideeën voor die een disruptieve impact kunnen hebben.

Een centrale vraag hierbij is hoe kan kruisbestuiving van disciplines de wereld op een positieve manier vorm geven? Welke (cross–over) out–of–the–boX ideeën van vandaag leiden tot de start–ups van morgen? Hoe kan je door ideeën uit verschillende werelden met elkaar te verbinden, planeet aarde mooier, creatiever en duurzamer maken?

Voor wie?

X–Festival 2019 is er voor studenten, onderzoekers uit verschillende disciplines, beleidsmakers, architecten, kunstenaars, designers, ondernemers, pers en het brede publiek die geïnspireerd willen worden en de toekomst op een creatieve en out–of–the–box manier vorm willen geven.

X–Festival is an annual cross–disciplinary, visionary, inspirational and stimulating ideas festival at the crossroads of science, technology and art towards a creative and sustainable future. X–Festival aims to bring together different worlds, to stimulate innovation through cross–overs, to explore new frontiers and horizons and to be a Big–Bang of reflection and action.

Essential to the DNA of X–Festival are space for critical inquiry and debate and the ambition to stimulate and challenge towards creative action.

X–Festival 2019

The theme of X–Festival 2019 is "LOOKING FURTHER". Visionary speakers from different disciplines share their vision about the future and/or present fascinating novel developments and ideas that can have a disruptive impact.

A central question here is how can cross–fertilization of disciplines shape the world in a positive way? Which (cross–over) out–of–the–boX ideas of today lead to the start–ups of tomorrow? How can you connect ideas from different worlds, to make planet earth more beautiful, more creative and more sustainable?

For whom?

X–Festival 2019 is available for students, researchers from various disciplines, policy makers, architects, artists, designers, entrepreneurs, press and the general public who want to be inspired and aim to shape the future in a creative and out–of–the–box manner.

inspiring ideas for a
creative, exciting and
sustainable future